SongtexteJomsomai Bazar

Nepathya

Letzte Aktualisierung am: 29. Oktober 2019

ए है आ ह ह हे। हे... हे।।

ओह हो... हावा सरर जोमसोममै बजारमा बाह्र बजे हावा सरर जोमसोममै बजारमा बाह्र बजे हावा सरर ए हजुर घर हाम्रो पोखरा अहिले सम्म भा′छैन घरबार घर हाम्रो पोखरा त्यो डाँडा ढाक्यो कुहिरोले अझ पानी परेन लईबरी (लईबरी लई) त्यो डाँडा ढाक्यो कुहिरोले अझ पानी परेन लईबरी (लईबरी लई) दिल चुडी लग्यो निष्ठुरीले मनको ब्यथा बुझाउन लईबरी लई जोमसोममै बजारमा बाह्र बजे हावा सरर ए हजुर घर हाम्रो पोखरा अहिले सम्म भा'छैन घरबार घर हाम्रो पोखरा जिन्दगी बगेको पानी हो फेरी फर्की आउँदैन लईबरी (लईबरी लई) जिन्दगी बगेको पानी हो (पानी हो) फेरी फर्की आउँदैन लईबरी (लईबरी लई) लगै हालु माया एइबेला एस्तो मौका आँउदैन लईबरी लई जोमसोममै बजारमा बाह्र बजे हावा सरर जोमसोममै बजारमा बाह्र बजे हावा सरर ए हजुर घर हाम्रो पोखरा अहिले सम्म भा′छैन घरबार घर हाम्रो पोखरा (हे...) अहिले सम्म भा'छैन घरबार (हे... अे हे हे...) घर हाम्रो पोखरा (हे...) अहिले सम्म भा'छैन घरबार (हे... अे हे हे...) घर हाम्रो पोखरा (हे...) अहिले सम्म भा′छैन घरबार (हे... अे हे हे...)

  • 66

Letzte Aktivitäten

Synchronisiert vonRogue Rider
Übersetzt vonManish Lamichhane

One place, for music creators.

Get early access