SongtexteAnh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu

Myra Trần

  • Geschrieben von:
Letzte Aktualisierung am: 16. Januar 2023

Em đi xem phim một mình giữa đêm Và đi karaoke một mình giữa đêm Để biết em cô đơn làm sao

Để biết em nhớ anh nhường nào Em đi Seoul một mình ngắm tuyết rơi Và đi Bali một mình ngắm biển khơi Để thấy em chơ vơ làm sao Để thấy em yêu anh nhường nào Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia? Sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia? Giữa ngân hà em biết đâu là Biết đâu là thế gian này mà Mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và trao nhau trái tim đậm sâu Giữa ngân hà em biết đâu là Biết đâu một sớm mai khi mà Cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trao nhau mãi thôi đậm sâu (Uh) Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia? Và sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia? (Oh) Giữa ngân hà em biết đâu là Biết đâu là thế gian này mà Mình bên nhau, được yêu nhau, được trao nhau, tình yêu sâu, trái tim đậm sâu (Uh) Giữa ngân hà em biết đâu là Biết đâu một sớm mai khi mà Cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trao nhau mãi thôi đậm sâu (Uh) Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà Biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là Hành tinh của hai chúng ta Một nơi của riêng chúng ta Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà Biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là Hành tinh của hai chúng ta Ở một thế giới còn rất, rất xa Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em đến vậy đâu Vậy nên, người mới buông tay dễ dàng như thế Nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh rất đậm sâu Nhưng em thương anh, nhưng em thương anh, nhưng em thương anh rất đậm sâu Vậy nên, chẳng thể buông tay dễ dàng Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà Biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là Hành tinh của hai chúng ta Một nơi của riêng chúng ta Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà Biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là Hành tinh của hai chúng ta Ở một thế giới còn rất xa

  • 0

Letzte Aktivitäten

Synchronisiert von与沐

Powered by AI Curated by people

Start your discovery