Songtexte1 Jour

Mike Kalambay

Gregory Lupenzi hat einen Songtext für dieses Lied eingereicht. Ist der Songtext korrekt?

Oy'olobi nkolo nanga Eko kokisama na bomoi nanga Ata lelo te ooh na yebi mokolo ezali Ba nguna nanga bako kufa na soni Po yo nzambe nanga na yebi oko Kosaka te Oza na nguya yako pesa bomoi Aah na nzoto toyo solo kufa ezalie Oza lisusu na makoki yako pesa lobika Ah bipayoyo maladie elieli nzoto Nani'aza lokola yo, yawhe Nkolo nani'akokani nayo Nga na moni te. Ah lelo moninga azui mosala Azui libala aboti bana Yanga motema simba elikwa Oyo azui eza yaye Asilisi pe na dépôt ya nzambe Na tango ezali yanga ekoya Na yebi epa na nzambe nanga Mosala ezali, eloko pamba Libala ezali biloko pamba Bana bazali biloko pamba Mbongo ezali biloko pamba Voyage ezali eloko pamba Ya motuya to simba yesu Ya motuya to simba yesu Oooh oooh ooooh Lelo mosusu azui ba mbongo Asombi mituka atongi ba ndako Motema nanga simba elikwa Oyo azui eza yaye Asilisi pe na magasin ya nzambe Au temps fixé yanga eko ya Na yebi epa ya nzambe oyo yanga Mbongo ezali eloko pamba Mituka ezali na tina te Mapangu ezali eloko pamba Bomengo ezali eloko pamba Nionso ezali eloko pamba Ya motuya to simba yesu Ya motuya to simba yesu Obongo nga na tika yesu oyo yanga Oyo nzambe asali na bomoi nanga Muana, ata lelo te un jour eko lata nzoto Aza sembo na maloa naye nzambe oyo Oyo alobi suka suka eko kokisama Na bomoi nanga Eeh papa losambo nanga eeh Obomba nga pembeni na maboko nayo Opesa lolenge olingi nga na salela yo Ata bozui to bozangi nga na talelayo Po oza nzambe nanga Moninga nanga muana nzambe Fongola matoyi yoka nga Na yebi moto moko na biblia Kombo naye ezalaki Joseph Ayinamaki na ba ndeko naye Etekamaki pene na kufa Kino ko memama na boloko Kasi lokola azalaki na nzambe Ndoto ya mokonzi biyano kaka ye Abimi na boloko premier ministre Na mbalamoko likonzi ya famille Ye wana azalaki eloko pamba Pona yesu azui motuya Pona yesu azui valeur Pona yesu akomi patron Pona yesu natieye cas Obongo nga na tika yeso yanga Oyo nzambe asali na bomoi nanga muana Ata lelo te un jour oko lata nzoto Aza sembo na maloba naye nzambe oyo Oyo alobi suka suka eko kokisama Na bomoi nanga Nkolo na sengi nayo Obombanga na maboko nayo Opesa ndenge olingi nanga muana nayo Ata bozui to bo zangi nga na talelayo Seyo seyo seyo Oooh ooh oooh Fololo nanga ya motema Na buakelaka mayi tango nionso Na linga yo pene na kufa Kota na motema pika ata po Mipepe ya monguna Ebenganate bolingo nayo Butu na moyi tongo pe pokoi Na wumela se pembeni yo Wee lelele baba liloba nayo Ebota misisa na motema nanga Na banzi lisolo ya lazalo Akufi ba kundi ba panzi matanga Oye na sima ya mikolo mineyi Na miso ya bato oye na retard Nzoka ozalaka jamais na retard Otelemaka moto ya suka Elikwa ya basantu Oyo nzambe asali na bomoi nanga muana Ata lelo te un jour oko lata nzoto Aza sembo na maloba naye nzambe oyo Oyo alobi suka suka eko kokisama Na bomoi nanga Bon berger losambo nanga ooh Obombanga na maboko nayo Opesa ndenge olingi nanga muana nayo Ata bozui to bo zangi nga na talelayo Oza nzambe nanga Oza nzambe nanga Yawhe na sanjoliyo elikwa nanga Iyelele nzambe na nguya Iyelele na banga ninio Iyelelele na lenga nini Iyeleleeeee

Musixmatch ist jetzt für
deinen Computer für Spotify
und Apple Music verfügbar

Jetzt herunterladen