Songtext und ÜbersetzungGibberish

Max Schneider

Letzte Aktualisierung am: 24. September 2020

Original Songtext

ungarischÜbersetzung in Ungarisch (98%)

I gave you all my loving
Neked adtam a szeretetem
At first I had a dozen
Először volt egy tucat
But I ain't doing nothing to ever do you like that
De soha sem csináltam semmit,tetszik?
But then I caught you creeping
Utána megláttalak kúszni
Secrets that you were keeping
A titkok amelyeket titkoltál
Like every other weekend
Mint bármely másik hétvégén
Why you do me like that
Miért csinálsz velem így?
So now you say you take it all back
Most azt mondod mindent visszaszívsz
Yeah, that don't mean jack
Igen,ez nem azt jelenti
'Cause I know the facts
Mert ismerem a tényeket
I swear you must be smoking that crack
Esküszöm hogy te valamit szívsz
I'm dipping so fast
Olyan gyorsan mártózom
Yeah, I don't need that
Igen,az nem kell
Now you're running your mouth
Most járatod a szád
But there's nothing that can slow me down
De semmi sem lassíthat le
You're messing around
Cirkuszolsz minden felé
Got me thinking that it's time you go
Azon gondolkodtat hogy ideje menned
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh,ooh,ooh,ooh,ooh
'Cause I'm not listening, no
Mert nem figyelelek,nem
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh,ooh,ooh,ooh,ooh
I see you move your lips, but it sounds like gibberish
Látom,hogy mozog az ajkad,de értelmetlenül beszélsz
I don't need to uncover
Nem kell feltárnom
Rising way up above ya
Föléd kerekedik
Go run and tell your mother
Szaladj,és mondd el anyunak
Why you do me like that
Miért csinálsz velem így?
Good luck with all the others
Sok szerencsét a többiekhez
Don't care about the number
Ne törődj a számmal
You all deserve each other
Mindannyian megérdemlitek egymást
Why you do me like that
Miért csinálsz velem így?
So now you say you take it all back
Most azt mondod mindent visszaszívsz
Yeah, that don't mean jack
Igen,ez nem azt jelenti
'Cause I know the facts
Mert ismerem a tényeket
I swear you must be smoking that crack
Esküszöm hogy te valamit szívsz
I'm dipping so fast
Olyan gyorsan mártózom

Why you do me like thatMax Schneider

Yeah, I don't need that
Igen,az nem kell
Now you're running your mouth
Most járatod a szád
But there's nothing that can slow me down
De semmi sem lassíthat le
You're messing around
Cirkuszolsz minden felé
Got me thinking that it's time you go
Azon gondolkodtat hogy ideje menned
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh,ooh,ooh,ooh,ooh
'Cause I'm not listening, no
Mert nem figyelelek,nem
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh,ooh,ooh,ooh,ooh
I see you move your lips, but it sounds like gibberish
Látom,hogy mozog az ajkad,de értelmetlenül beszélsz
These girls like to talk
Ezek a lányok szeretnek beszélni
Wait a minute I'm talking back
Várj egy percet,épp kibeszélek
(Shh)
(Shh)
Say that she wanted to love me forever
Mondja hogy örökké akart szeretni
But I was just trying to smash
De én csak össze akartam törni
First date and I'm taking it back
Első randi és máris visszavonom
Bought herself a ring, I didn't take her to Jared's
Vett magának gyűrűt,Nem vittem el Jared's be
Russell Wilson and she'll be making a pass
Russel wilson és ő majd átadja
We just met, but I think she arranging a marriage
Csak most találkoztunk,de azt hiszem ő már tervezi az esküvőt
Like, stop, just hold up
Mint,állj,csak várj
Not the type to get hopes up
Nem a reménykeltő típus
I go hard like I'm suppose to
Keményen megyek mint ahogy kell is
But you back down like a post up
De te csak hátrálsz mint egy feltétel
Oh wait, is that my poster
Ó,várj,az az wn poszterem?
Album signed by yours truly
Album aláírva őszíntén a tiédtől
I swear you said that you don't know me
Esküszöm,azt mondtad,nem ismersz
But girl it looks like you kinda knew me
De te lány úgy tűnik mintha ismernél
Oh shit, obsessed, but I'm already undressed
Ó franc,megszállott,de én már levetkőztem
Already got like 99 problems, and I ain't trying to confess
Van már úgy 99 godom,de nem próbálom bevallani
I did my best to move away
Megtettem a magamét hogy félremenjek
But she follow me with that bouquet
De ő csak követett azzal a csokorral
So I shaved my head, bought a toupee
Szóval lenyíratkoztam kopaszra,vettem egy üstököt
But she too smart like Lupe
De ő túl okos mint Lupe
Now you're running your mouth
Most járatod a szád
But there's nothing that can slow me down
De semmi sem lassíthat le
You're messing around
Cirkuszolsz minden felé
Got me thinking that it's time you go
Azon gondolkodtat hogy ideje menned
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh,ooh,ooh,ooh,ooh
'Cause I'm not listening, no
Mert nem figyelelek,nem
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh,ooh,ooh,ooh,ooh
I see you move your lips, but it sounds like gibberish
Látom,hogy mozog az ajkad,de értelmetlenül beszélsz
  • 234

Letzte Aktivitäten

Synchronisiert vonAdithi Poojari
Übersetzt vonAvril NSN

Musixmatch ist jetzt für
deinen Computer für Spotify
und Apple Music verfügbar

Jetzt herunterladen