SongtexteHát trên những xác người

Khanh Ly

Letzte Aktualisierung am: 22. Juli 2017
Diese Songtexte brauchen ein Review
Tien Nguyen suggested changes to these lyrics.

Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người Tôi đã thấy, tôi đã thấy, Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn. Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người Tôi đã thấy, tôi đã thấy, Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con Mẹ vỗ tay reo mừng xác con Mẹ vỗ tay hoan hô hòa bình Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng Người vỗ tay cho đều gian nan Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người Tôi đã thấy, tôi đã thấy, Trên con đường, người cha già ôm con lạnh giá Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người Tôi đã thấy, tôi đã thấy, Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em. Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh Chị vỗ tay hoan hô hòa bình Người vỗ tay cho thêm thù hận Người vỗ tay xa dần ăn năn.

  • 0

Letzte Aktivitäten

Musixmatch ist jetzt für
deinen Computer für Spotify
und Apple Music verfügbar

Jetzt herunterladen