SongtexteEman Eman (feat. Hamik…

Ibrahim Khalil

  • Geschrieben von:
Letzte Aktualisierung am: 20. Januar 2020

Êman Êman Êman Êman Hazkrîna Tê Bo Min Dêrman Tu Wak Nûra Stêyren Azman

Ronî Didî Livan Çavan - Hamik Tamoyan Bî Pêre Êvine Dfrîm Sêr Dne Gêlo Yara Min Kanê Tê Bêrnadîm Dêvqêne Gava Min Tu Ditî Hov Kêtiye Vi Dilî Hov Kêtiye Vi Dilî Êman Êman Êman Êman Hazkrîna Tê Bo Min Dêrman Tu Wak Nûra Stêyren Azman Ronî Didî Livan Çavan Yara Min Pîr Dêlale Wêk Kulîrka Bûharê Wak Rênge We Ninê Çiqwasi Şerîne Bira Hêrkes Bizanve Hazkrina Min Bo Weye Têne Jibo Weyê Êman Êman Êman Êman Hazkrîna Tê Bo Min Dêrman Tu Wak Nûra Stêyren Azman Ronî Didî Livan Çavan

  • 0

Letzte Aktivitäten

Powered by AI Curated by people

Start your discovery