SongtexteChơi Vơi

Hồ Ngọc Hà

  • Geschrieben von:
Letzte Aktualisierung am: 14. Juli 2021

Ngồi một mình lặng thầm nhìn về nơi xa Xa thật xa Chỉ thấy trong tôi trống rỗng hoang mang

Tiếng khóc bẽ bàng Tìm hoài tìm một người ở tận nơi đâu Hay vực sâu Của chính linh hồn đang chết héo mòn Cùng tháng năm dài Uh uh uh uh uh Uh uh uh uh uh If you try Don′t be cry In the night Uh uh uh uh uh Uh uh uh uh uh If you try Don't be cry In the night Đêm nay như buông lơi Trong không gian chơi vơi Xin cho tôi chút ánh sáng nhạt màu Soi đêm u tối Cho tôi đêm thâu đêm bên anh chẳng còn những nhớ thương Cho tôi đêm thâu đêm bên anh chẳng còn thấy vấn vương Tìm một lối thoát cho đời tôi Tìm lại ánh sáng trong màn đêm Mỗi riêng tôi, chỉ riêng tôi Khóc trong đêm Mưa đang rơi hay nước mắt ướt đẫm làm tan cõi lòng Dang đôi tay tôi như chơi vơi cuộc đời sao quá rộng Tìm một lối thoát cho đời tôi Tìm lại ánh sáng trong màn đêm Mỗi riêng tôi, chỉ riêng tôi Riêng mình tôi Ngồi một mình lặng thầm nhìn về nơi xa Xa thật xa Chỉ thấy trong tôi trống rỗng hoang mang Tiếng khóc bẽ bàng Tìm hoài tìm một người ở tận nơi đâu Hay vực sâu Của chính linh hồn đang chết héo mòn Cùng tháng năm dài Uh uh uh uh uh Uh uh uh uh uh If you try Don′t be cry In the night Uh uh uh uh uh Uh uh uh uh uh If you try Don't be cry In the night Đêm nay như buông lơi Trong không gian chơi vơi Xin cho tôi chút ánh sáng nhạt màu Soi đêm u tối Cho tôi đêm thâu đêm bên anh chẳng còn những nhớ thương Cho tôi đêm thâu đêm bên anh chẳng còn thấy vấn vương Tìm một lối thoát cho đời tôi Tìm lại ánh sáng trong màn đêm Mỗi riêng tôi, chỉ riêng tôi Khóc trong đêm Mưa đang rơi hay nước mắt ướt đẫm làm tan cõi lòng Dang đôi tay tôi như chơi vơi cuộc đời sao quá rộng Tìm một lối thoát cho đời tôi Tìm lại ánh sáng trong màn đêm Mỗi riêng tôi, chỉ riêng tôi Riêng mình tôi Cho tôi đêm thâu đêm bên anh chẳng còn những nhớ thương Cho tôi đêm thâu đêm bên anh chẳng còn thấy vấn vương Tìm một lối thoát cho đời tôi Tìm lại ánh sáng trong màn đêm Mỗi riêng tôi, chỉ riêng tôi Khóc trong đêm Mưa đang rơi hay nước mắt ướt đẫm làm tan cõi lòng Dang đôi tay tôi như chơi vơi cuộc đời sao quá rộng Tìm một lối thoát cho đời tôi Tìm lại ánh sáng trong màn đêm Mỗi riêng tôi, chỉ riêng tôi Riêng mình tôi Riêng mình tôi

  • 0

Letzte Aktivitäten

One place, for music creators.

Learn more