Songtext und ÜbersetzungLove in Your Soul

Celeste Buckingham

Letzte Aktualisierung am: 21. Juli 2017

Original Songtext

slowakischÜbersetzung in Slowakisch

Deeper and deeper we go,
Hlbšie a hlbšie ideme
Into the hopeful unknown.
Do nádejného neznáma
Into the sea, learnin' to breathe,
Do mora, naučiť sa dýchať
Deeper and deeper we go.
Hlbšie a hlbšie ideme
Searchin' the sky for a sign,
Hľadanie neba za znamenie
Lookin' for some kind of lie.
Hľadanie nejakej lži
Hopin' you'd see, what's underneath,
Snažím sa zistiť, čo je tam dolu
Searchin' your eyes for a sign.
Hľadanie očí za znamenie
You left me home on my own,
Nechal si ma doma samú
Broken you stole my throne.
Zlomenú, ukradol si mi trón
Left me to end home alone,
Nechal si ma nakoniec osamote doma
With nowhere to go.
Nemám kam ísť
But now you're a different breed,
Ale si iné plemeno

You left me home on my own,Celeste Buckingham

Given to everything.
Z dôvodu všetkého
I see temptation in every need
Vidím pokušenie v každom prípade
Love in your soul... soul.
Láska v tvojej duši... duši
I drew a line in the sand,
Nakreslila som čiaru do piesku
To keep you away but it hurt.
Aby ťa udržala ďalej, ale bolí to
And now it's too late, they're floodin' the gates,
Ale teraz je príliš neskoro, na zaplavenie brán
Tonight I'll hold on to your hand.
Dnes večer budem držať tvoju ruku
You left me home on my own,
Nechal si ma doma samú
Broken you stole my throne.
Zlomenú, ukradol si mi trón
Left me to end home alone,
Nechal si ma nakoniec osamote doma
With nowhere to go.
Nemám kam ísť
But now you're a different breed,
Ale si iné plemeno
Given to everything.
Z dôvodu všetkého
I see temptation in every need
Vidím pokušenie v každom prípade
Love in your soul... soul.
Láska v tvojej duši... duši
  • 0

Letzte Aktivitäten

Synchronisiert vondaniela kejšarová
Übersetzt vonLucia Revakova

Musixmatch ist jetzt für
deinen Computer für Spotify
und Apple Music verfügbar

Jetzt herunterladen