Songtexteรอยเล็บที่ระลึก

มนต์แคน แก่นคูณ

Letzte Aktualisierung am: 21. Juli 2017
Diese Songtexte brauchen ein Review
If you found mistakes, please help us by correcting them.
#together against coronavirus

ละเหลือความหวังทางสุดท้าย พอเป็นลมหายใจ ให้ชายได๋ดอกวอนผ่าน

คือรอปาฏิหาริย์ ให้สวรรค์มารับรู้ มาคอยยู้เข้าใส่กัน เอ๋ย ย้อนความจริงว่านั้น มีคนแข่งแซงหัวใจ เขาสิขอกันไวๆ เฮ็ดจังได๋ บ่เป็นแล้ว ...ดนตรี... ข่าวล่า เขามาบอกผ่าน ว่าเขาคนนั้น จะให้ผู้ใหญ่มาขอ ฝ่ายพ่อแม่น้อง ก็เตรียมใจรอ ส่วนเธอนั้นหนอ เริ่มมี หัวใจเอนเอียง .แตกเปรี้ยง หัวใจได้ยินข่าวมา โอ้ถึงเวลา รักของเราเขาเอาขึ้นเขียง เส้นทางรักเรา นั้นแทบ ไม่มีทางเลี่ยง จะเหลืออยู่เพียง ให้สวรรค์นั้นบันดาลใจ ...ดนตรี. จน คืออ้าย สิมีแนวใด๋ไปห้ามเขาหนอ จนคืออ้าย สิมีแนวใด๋ไปห้ามเขาหนอ เขาเตรียมท่าจ้อ รอมื้อแต่งงาน นับมื้อหมั้นวันแต่งวันขอ .แหวนพอเงินพอแค่รอเอามื้อ ใจมันตื้อมือตีนมันหล่อย ความหวังมิดจ้อย คอยได้แต่ลม .สองมือพนม ก้มลงกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บัดนี้เส้นทางชีวิต ของลูกถูกปิดทางฝัน สวรรค์มีตา คงรู้ ว่าเรารักกัน ขอพรจากสรวงสวรรค์ บันดาล ให้เราสมปอง .ได้แต่ประคอง ท่องคำ อธิษฐาน อยากให้มีปาฏิหาริย์ ช่วยบันดาล หยุดงานหมั้นหมาย วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไปสะกิดพ่อตาแม่ยาย ให้เขาหยุดงานเอาไว้ เพื่อรอลูกไปขอนาง ...ดนตรี. หลาย พันครั้ง ได้นั่งลงขอรอฟ้ามาซ่อย หลายพันครั้ง ได้นั่งลงขอรอฟ้ามาซ่อย วันคืนแฮงค้อยคอยได้บ่น่าน .รอปาฏิหาริย์ ให้บันดาลหยุดงานไว้ก่อน แล้วไปอ้อนวอน โฉมบังอรเปลี่ยนใจคืนมา คืนรักแฟนเก่า ที่เขาเฝ้าคอยเจ้ามา อย่าเพิ่งแต่งงานเลยหนา วันทาฟ้าคอยจุนเจือ มันเหลือเป็นทางสุดท้าย มันเหลือเป็นทางสุดท้าย แนวได๋พี่มันพ่ายทุกอย่าง หมากกะตางค์มาวางแต่งน้อง ทองอ้ายแม่นบ่มี ฟ้าปรานีถึงสิมีทางผ่าน ปาฏิหาริย์เท่านั้นช่วยได้ นอกนั้นพี่ชาย เบิดลายแล้ว

  • 0

Letzte Aktivitäten

Musixmatch ist jetzt für
deinen Computer für Spotify
und Apple Music verfügbar

Jetzt herunterladen